CF de Grau Mitjà

Cicles que impartim al nostre centre

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (LOE)

CFGM  Instal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE)

CFGM Gestió administrativa (LOE)

CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació (LOE)

CFGM Manteniment electromecànic  (LOE)

CFGM Operador de laboratori (LOE)

CFGM Manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris(LOE)

Informació general sobre els cicles formatius de grau mitjà

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions proporcionant a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional requerida. La Formació Professional específica de grau mitjà s’estructura en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a desenvolupar les tasques pròpies de la professió. La durada dels cicles engloba les hores lectives destinades a la formació a l’IES Miquel Biada i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball que l’institut proporciona. Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en unitats formatives de caràcter teòrico-pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle. El mòdul de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats de la comarca mitjançant els convenis que el propi institut o el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.


Accés als cicles formatius de grau mitjà

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic.
  • Tenir el títol de tècnic  auxiliar (FP1).
  • Tenir el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Haver superat el curs d’accés als cicles formtius de grau mitjà (CAM).

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 

Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies