Curs Pont

CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

Destinataris del curs

Aquest curs s’adreça a les persones que no disposin de requisits acadèmics d’accés als cicles de grau superior i, havent  superat totalment un cicle de grau mitjà d’FP, vulguin accedir directament als cicles formatius de grau superior, mitjançant la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs, i sense necessitat de realitzar cap prova d’accés.

Estructura del curs

El Departament d’Ensenyament regula i organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior. Aquest té una durada mínima de 700 hores i s’organitza en dues parts: la comuna i l’específica. L’INS Miquel Biada ofereix dues opcions de la part específica: la cientificotecnològica (CT) i la humanística i social (HS).

 

Les matèries del curs són:

 

Hores/setmana OpcióCT OpcióHS
Matèries comunes
Llengua catalana 3 X X
Llengua castellana 3 X X
Llengua anglesa 5 X X
Total hores part comuna 11 X X
Matèries especifiques(l’alumne en cursarà 2) OpcióCT OpcióHS
Matemátiques (obligatòria) 4 X X
Física-Tecnologia 4 X
Química-Biologia 4 X
Economia d’empresa 4 X
Total hores part específica 8
Tutoria 1
Total hores del curs 20

 

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una d’aquestes seran necessàriament les matemàtiques.

A l’INS Miquel Biada les activitats lectives es porten a terme de dilluns a divendres, en horari intensiu de tarda.

El curs de formació específic és presencial. Per obtenir el certificat cal assistir al 80% del conjunt de les hores de les activitats lectives i de la tutoria.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals, i serà positiva la qualificació de 5 punts o superior. Per realitzar la mitjana cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits.

El centre lliurarà a l’alumnat que superi el curs de formació específic la certificació acadèmica en la qual es farà constar la qualificació i l’opció cursada.

La superació del curs suposa l’accés directe als cicles de grau superior mitjançant la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs. Dins d’aquesta reserva, les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat següents:

  1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
  2. Alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.
  3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.
  4. Alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.

 

Relació entre les famílies i les opcions del curs d’accés:

 

ANNEX 4

Relació entre els ensenyaments i les opcions del curs d’accés

 

Ensenyaments Opcions del curs d’accés
a) Famílies professionals de formació professional CT HS AR EE
Activitats físiques i esportives X X X
Administració i gestió X
Agrària X
Arts gràfiques X X
Arts i artesanies X
Comerç i màrqueting X
Edificació i obra civil X
Electricitat i electrònica X
Energia i aigua X
Fabricació mecànica X
Fusta, moble i suro X X
Hoteleria i turisme X X
Imatge i so X X
Imatge personal X X
Indústries alimentàries X
Indústries extractives X
Informàtica i comunicacions X
Instal·lació i manteniment X
Maritimopesquera X
Química X
Sanitat X
Seguretat i medi ambient X X
Serveis socioculturals i a la comunitat X
Tèxtil, confecció i pell X
Transport i manteniment de vehicles X
Vidre i ceràmica X
b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny X X
c) Ensenyaments esportius X X X

 

CT: Cientificotecnològica

HS: Humanística i social

AR: Artística

EE: Esportiva

Extret de l’annex 4 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny.

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies