Batxillerat

El batxillerat són estudis destinats a l’alumnat que, un cop obtingut el Graduat en ESO, vol completar la seva formació general i preparar-se per anar a la Universitat o cursar un Cicle Superior de Formació professional.

S’estructura en dos cursos acadèmics. Un cop superats, l’alumnat obté el títol de Batxillerat.

A l’INS Miquel Biada impartim les modalitats de Modalitat de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències socials.

En un esforç organitzatiu i a fi de donar una millor qualitat als nostres ensenyaments, l’alumnat de primer de batxillerat es divideix en quatre grups classe de tal manera que la ràtio volta els 30 alumnes per grup.

Cada grup és atès per un/a tutor/a que procurem tingui continuïtat en el pas de primer a segon de batxillerat.

Desplegament curricular del batxillerat de l’INS Miquel Biada.

 PRIMER DE BATXILLERAT
    

Part Comuna

 

 Matèries  Hores setmanals
Llengua i literatura catalana 2 hores 1 hora
Llengua i literatura castellana 2 hores
Llengua estrangera (anglès) 3 hores
Ciències del mon contemporani 2 hores
Filosofia i ciutadania 2 hores
Educació física 2 hores
Tutoria 1 hora
Part diversificada(Modalitat)
Modalitat 1 4 hores
Modalitat 2 4 hores
Modalitat 3 4 hores
Modalitat 4 o Optatives pròpies del centre 4 hores
 TOTAL HORES SETMANALS 30 HORES
MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA
Matemàtiques I
Física I
Química I/ Tecnologia industrial I   (escollir-ne una)
Biologia I/ Dibuix Tècnic I  (escollir-ne una)
MODALITAT HUMANÍSTICO-SOCIAL
Matemàtiques aplicades a les CCSS I/   Llatí I (escollir-ne una)
Economia de l’empresa I/ Literatura castellana (escollir-ne una)
Història del món contemporani
Optatives de modalitat (Tria d’una matèria en cada franja)
Francès Francès
Psicologia Sociologia
Història de la música i la dansa Revista

 

 SEGON DE BATXILLERAT
    

Part Comuna

 

 Matèries  Hores setmanals
Llengua i literatura catalana 2 hores 1 hora
Llengua i literatura castellana 2 hores
Llengua estrangera (anglès) 3 hores
Història de la filosofia 3 hores
Història d’Espanya 3 hores
Tutoria 1 hora
Part diversificada(Modalitat)
Modalitat 1 4 hores
Modalitat 2 4 hores
Modalitat 3 4 hores
Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre 4 hores
 TOTAL HORES SETMANALS 30 HORES
MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA
Matemàtiques II
Física II
Química II/ Tecnologia industrial II   (escollir-ne una)
Biologia II/ Dibuix Tècnic II  (escollir-ne una)
MODALITAT HUMANÍSTICO-SOCIAL
Matemàtiques aplicades a les CCSS II/   Llatí II (escollir-ne una)
Economia de l’empresa II/ Literatura catalana (escollir-ne una)
Història de l’art
Geografia humana i econòmica

Pel que fa a la matèria de Llengua anglesa, el centre desenvolupa el projecte Biadafirst que prepara els estudiants per examinar-se del Cambridge First Certificate in English (B-2). Al llarg dels dos cursos es treballa amb grups reduïts i es prepara els estudiants per assolir el nivell esmentat i poder també fer un bon examen d’angles a l’hora de presentar-se a les PAU.

La distribució de les matèries permet als alumnes, un cop escollida modalitat, dissenyar el seu propi itinerari atenent als seus interessos i als estudis que posteriorment vulguin desenvolupar. Procurem fer la màxima oferta d’aquelles matèries que queden vinculades a les cinc famílies en què es divideixen les carreres universitàries a partir de l’entrada en vigor del Pla de Bolonya i de la nova selectivitat que es va iniciar el juny del 2010.

L’actual estructura de les proves de Selectivitat ens ha portat a tancar molt el 2n de batxillerat i a suprimir-ne les matèries optatives, a fi efecte que tots els alumnes tinguin tres matèries per examinar a la fase específica.

 

MATÈRIES OPTATIVES PRÒPIES BATXILLERAT
 Revista (1r) Els alumnes d’aquestes optativa són els encarregats de l’edició de la revista Punts suspensius que es fa cada curs en format digital.  (2 hores )
 Francès (1r) Optativa tipificada d’obligada oferta. El nostre centre ja ofereix francès a l’ESO i els alumnes de la modalitat social humanística poden completar els seus coneixements al llarg del primer any de Batxillerat   ( 4 hores )
 Psicologia (1r) Optativa tipificada d’obligada oferta. Aquesta matèria ofereix unes bases conceptuals per aquells alumnes de la modalitat cientificotècnica que volen cursar el grau de Psicologia i dels de la modalitat Socialhumanística interessats en aquests temes. (2 hores)
Sociologia (1r) Optativa tipificada d’obligada oferta. Aquesta matèria ofereix unes bases conceptuals per aquells alumnes que volen cursar el grau de Psicologia. (2 hores)
Història de la música i la dansa (1r) Matèria de la modalitat de batxillerat artístic de la qual en seleccionem part dels continguts per fer-la atractiva a tots aquells estudiants que volen cursar qualsevol carrera vinculada amb el món humanístic i de les arts. (2 hores)

 

Per tal de tenir una orientació entorn a la tria de matèries de modalitat, s’han elaborat uns itineraris de guia que trobareu en la taula següent.

 

ITINERARI MATÈRIES ESTUDIS POSTERIORS
Tecnològic Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial. Arquitectura, totes les Enginyeries, Mitjans audiovisuals, Informàtica, Multimèdia, Nanociència, Nanotecnologia, … i Cicles de Grau superior tècnics i industrials,…
Humanístic Hª del món contemporani, Llatí, Literatura Castellana, Literatura catalana, Geografia, Història de l’Art i una optativa Filologia, Humanitats, Història, Història de l’Art, Mestre d’Educació. Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, … i Cicles de Grau Superior d’Atenció a les persones, de Serveis a la comunitat,…
Social Hª del món contemporani, Matemàtiques aplicades a les CCSS, Economia de l’empresa, Geografia, Història de l’Art i una optativa Direcció i administració d’Empreses, Empresarials, Econòmiques, Pedagogia, Turisme, Mestre d’Educació. Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, … i Cicles de Grau Superior d’Administració, de Gestió informàtica,…
Ciències Física, Matemàtiques, Biologia i Química Física, Matemàtiques, Química, Biologia. Biotecnologia, Genètica, Biomedicina, Medicina, Veterinària, Ciències de l’activitat física i de l’esport, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Ciències mediambientals, Geologia, Psicologia, Mestre Educació. Infantil, Mestre Educació Primària,.. i Cicles de Grau Superior

 

Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies