Batxillerat

El batxillerat són estudis destinats a l’alumnat que, un cop obtingut el Graduat en ESO, vol completar la seva formació general i preparar-se per anar a la Universitat o cursar un Cicle Superior de Formació professional.

S’estructura en dos cursos acadèmics. Un cop superats, l’alumnat obté el títol de Batxillerat.

La distribució curricular del nostre centre segueix les directrius de la LOE i concretament del decret 142/2008. Ara bé, per al curs 2015-16 es produeixen uns ajustaments organitzatius derivats de la norma bàsica sense que afectin el currículum de les matèries, que continua vigent.

Per al 2n curs de batxillerat del curs 2015-16, continua sent vigent el decret anomenat anteriorment.

L’esmentat decret deixa un marge d’autonomia en certs aspectes organitzatius i de distribució del currículum.

A l’INS Miquel Biada impartim les modalitats de Modalitat de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències socials.

En un esforç organitzatiu i a fi de donar una millor qualitat als nostres ensenyaments, l’alumnat de primer de batxillerat es divideix en quatre grups classe de tal manera que la ràtio volta els 30 alumnes per grup.

Cada grup és atès per un/a tutor/a que procurem tingui continuïtat en el pas de primer a segon de batxillerat.

Desplegament curricular del batxillerat de l’INS Miquel Biada.

 PRIMER DE BATXILLERAT LOMCE
    

Part Comuna

 

 Matèries  Hores setmanals
Llengua i literatura catalana 2 hores 1 hora
Llengua i literatura castellana 2 hores
Llengua estrangera (anglès) 3 hores
Filosofia i ciutadania 3 hores
Educació física 2 hores
Tutoria 1 hora
Part diversificada(Modalitat)
Modalitat 1 4 hores
Modalitat 2 4 hores
Modalitat 3 4 hores
Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre 4 hores
 TOTAL HORES SETMANALS 30 HORES
MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA
Matemàtiques I
Física I
Química I/ Tecnologia industrial I   (escollir-ne una)
Biologia I/ Dibuix Tècnic I
MODALITAT HUMANÍSTICO-SOCIAL
Matemàtiques aplicades a les CCSS I/   Llatí I (escollir-ne una entre dues)
Economia de l’empresa I/ Literatura castellana (escollir-ne una entre dues)
Història del món contemporani
Optatives de modalitat (Tria d’una matèria en cada franja)
Francès Francès
Psicologia Sociologia
Literatura Universal Revista

 

SEGON DE BATXILLERAT LOE
    

Part Comuna

 

Matèries  Hores setmanals
Llengua i literatura catalana 2 hores
Llengua i literatura castellana 2 hores
Llengua estrangera (anglès) 3 hores + desdoblaments
Història de la filosofia 3 hores
Història d’Espanya 3 hores
Tutoria 1 hora
Part diversificada(Modalitat) Modalitat 1 4 hores
Modalitat 2 4 hores
Modalitat 3 4 hores
Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre 4 hores
 TOTAL HORES SETMANALS  30 HORES

 

MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA

Matemàtiques II
Física II
Química II/ Tecnologia industrial II
(segons la tria de 1r)
Biologia II/ Dibuix Tècnic II/
(segons la tria de 1r)

MODALITAT HUMANÍSTICO SOCIAL

Matemàtiques aplicades a les CCSS II/ Literatura Catalana
(segons la tria de 1r)
Economia de l’empresa II/ Llatí II
(segons la tria de 1r)
Història de l’Art
Geografia Econòmica
Totes aquestes matèries són de quatre hores setmanals

 

La distribució de les matèries permet als alumnes, un cop escollida modalitat, dissenyar el seu propi itinerari atenent als seus interessos i als estudis que posteriorment vulguin desenvolupar. S’ha procurat també, fer la màxima oferta d’aquelles matèries que queden vinculades a les cinc famílies en què es divideixen les carreres universitàries a partir de l’entrada en vigor del Pla de Bolonya i de la nova selectivitat que es va iniciar el juny del 2010.

La nova estructura de les proves de Selectivitat ens ha portat a tancar molt el 2n de batxillerat i a suprimir-ne les matèries optatives, a fi efecte que tots els alumnes tinguin tres matèries per examinar a la fase específica.

De cara a l’aplicació de la LOMCE el curs vinent a 2n de Batxillerat ja acabarem de dissenyar el nou batxillerat.

MATÈRIES OPTATIVES PRÒPIES BATXILLERAT
 Revista (1r) Els alumnes d’aquestes optativa són els encarregats de l’edició dels dos números de la revista Punts suspensius que es fa cada curs en format digital.  (2 hores ) 
 Francès (1r) Optativa tipificada d’obligada oferta. El nostre centre ja ofereix francès a l’ESO i els alumnes de la modalitat Socialhumanística poden completar els seus coneixements al llarg del primer any de Batxillerat   ( 2 hores ) 
 Psicologia (1r) Optativa tipificada d’obligada oferta. Aquesta matèria ofereix unes bases conceptuals per aquells alumnes de la modalitat cientificotècnica que volen cursar el grau de Psicologia i dels de la modalitat Socialhumanística interessats en aquests temes. (2 hores)

 

Sociologia (1r) Optativa tipificada d’obligada oferta. Aquesta matèria ofereix unes bases conceptuals per aquells alumnes de la modalitat cientificotècnica que volen cursar el grau de Psicologia i dels de la modalitat Socialhumanística interessats en aquests temes. (2 hores)

 

 Literatura Universal (1r) Matèria de la modalitat humanísticosocial que el nostre centre ofereix en la franja d’optatives.

 

Per tal de tenir una orientació entorn a la tria de matèries de modalitat, s’han elaborat uns itineraris de guia que trobareu en la taula següent.

 

ITINERARI MATÈRIES ESTUDIS POSTERIORS
Tecnològic Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial. Arquitectura, totes les Enginyeries, Mitjans audiovisuals, Informàtica, Multimèdia, Nanociència, Nanotecnologia, … i Cicles de Grau superior tècnics i industrials,… 
Humanístic Hª del món contemporani, Llatí, Literatura Castellana, Literatura catalana, Geografia, Història de l’Art i una optativa Filologia, Humanitats, Història, Història de l’Art, Mestre d’Educació. Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, … i Cicles de Grau Superior d’Atenció a les persones, de Serveis a la comunitat,… 
Social Hª del món contemporani, Matemàtiques aplicades a les CCSS, Economia de l’empresa, Geografia, Història de l’Art i una optativa Direcció i administració d’Empreses, Empresarials, Econòmiques, Pedagogia, Turisme, Mestre d’Educació. Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, … i Cicles de Grau Superior d’Administració, de Gestió informàtica,… 
Ciències Física, Matemàtiques, Biologia i QuímicaFísica, Matemàtiques, Ciències de la Terra i Biologia. Física, Matemàtiques, Química, Biologia. Biotecnologia, Genètica, Biomedicina, Medicina, Veterinària, Ciències de l’activitat física i de l’esport, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Ciències mediambientals, Geologia, Psicologia, Mestre Educació. Infantil, Mestre Educació Primària,.. i Cicles de Grau Superior 
Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies