Preinscripció CFGM

Llista de barem provisional dels cicles de grau mitjà

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ  CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

MOLT IMPORTANT

Donades les circumstàncies del COVID-19, enguany el procés de preinscripció als Cicles Formatius de grau mitjà es veu modificat segons les INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA. BATXILLERAT I CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

La preinscripció a Cicles formatius de grau mitjà serà en format electrònic o per via telemàtica.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat) o l’alumne/a major d’edat s’ha d’identificar mitjançant:

 • certificat digital o idCAT mòbil que us podreu generar a:

          https://idcatmobil.seu.cat/

 • Conslutar el número d’identificador de l’alumne:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

per més informació referent a la preinscripció seguiu l’enllaç següent:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

EN TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne (si el resguard no diu el contrari).

EN TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al mateix web. En aquest cas, cal fer la preinscripció, finalitzar-la, imprimir i signar el comprovant i enviar-lo, junt amb tota la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, al correu electrònic del centre demanat en primera opció dins el termini establert.

L’adreça de l’INS Miquel Biada és la següent:  a8021259@xtec.cat.

Què haureu d’enviar al centre:

 * Resguard de la sol·licitud de preinscripció (se us descarregarà en format PDF)

 * DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (PER TOTHOM):

 •  DNI/NIE de l’alumne/a (les 2 cares) o Passaport (en cas de persones estrangeres)
 • Targeta sanitària de l’alumne/a
 • Certificació acadèmica de nota mitjana dels estudis cursats (persones que hagin finalitzat estudis abans del 2017/2018)

* DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA COMPLEMENTÀRIA (PER ALUMNES MENORS D’EDAT):

 •  DNI/NIE del pare/mare o tutor legal (les 2 cares) o Passaport (en cas de persones estrangeres)
 • Llibre de Família (totes les pàgines escrites: titulars i tots els fills/es) o qualsevol altre document relatiu a la filiació (Per exemple Partida de naixement)

 * DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI DE BAREMACIÓ (NOTA MITJANA)

 • Per als alumnes que han acabat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o l’estan cursant actualment no cal presentar cap certificat
 • Per als que han superat la Prova d’accés a partir de l’any 2011 no cal presentar cap certificat ja que, en aquests casos, s’obtenen de les bases de dades del Departament d’Educació.
 • Per als alumnes que han acabat l’ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
 • L’alumnat que ha superat el curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, ha de presentar la certificació amb la nota mitjana del curs.
 • L’alumnat que al·legui altres estudis (cicle formatiu, FP1, BUP, PQPI) i siguin anteriors al curs 2016/2017, certificació de nota mitjana de l’etapa

En cas de no sortir a la llista de barem provisional o estar pendents de l’avaluació extraordinària sí haureu de presentar el certificat acreditatiu dins el període de reclamacions.

HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS ESTRANGERS

En cas de no haver pogut iniciar el tràmit de l’homologació de la titulació corresponent, ens hauran de fer arribar la declaració responsable que poden descarregar clicant aquí.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ ESMENTADA S’HA D’ENVIAR DINS EL TERMINI.

 La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta.

El centre us enviarà un correu electrònic justificant la recepció de la sol·licitud o es posarà en contacte en cas de que falti algun document.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE FEU CONSTAR UNA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC QUE CONSULTEU HABITUALMENT I TELÈFON DE CONTACTE OPERATIU

 CALENDARI PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020-2021 (*Les dates de juny són provisionals i s’aniran oficialitzant segons l’evolució de la pandèmia)

 

​Fases de la preinscripció Date​s
Difusió de l’oferta 29 de maig
Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic) Del 2 al 8 de juny
Presentació de documentació Fins al 9 de juny
Publicació de llistes amb el barem provisional 9 de juliol
Presentació de reclamacions Del 10 al 14 de juliol
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 15 de juliol
Sorteig del número per al desempat 15 de juliol
Publicació de llistes ordenades definitives 20 de juliol
Publicació oferta definitiva 28 de juliol
Publicació de les llistes d’admesos 30 de juliol
Període de matrícula ordinària Del 1 al 7 de setembre

 

FER LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT AL CENTRE:

De manera excepcional, per als casos en què en què no es pugui evitar la presencialitat, haureu de sol·licitar cita prèvia per a l’accés al centre.

Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon.

La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

 

Horari de l’oficina acadèmica de l’ INS Miquel Biada

per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

AMB CITA PRÈVIA: 

de dilluns a divendres: de 9.30 a 13.30 hores

 

Què haureu de fer:

 Trucar al telèfon habilitat per sol·licitar dia i hora. Entre el 27 de maig i el 8 de juny (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30hs)

Per demanar cita prèvia: 629054456

O demanar hora per internet al següent enllaç: Clica aquí

En la presentació presencial es recomana portar la documentació per poder fer una còpia i la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas de no portar la sol·licitud emplenada, es recomana portar el seu propi bolígraf. Es recomana portar mascareta i guants i no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Per més consultes podeu contactar amb el centre :

Email : a8021259@xtec.cat

Telèfons: 93 798 14 89 / 629 05 44 56

L’horari d’atenció telefónica serà de 9.30h a 13.30h

 Per més informació podeu consultar la web de “ Estudiar a Catalunya

 Trobareu informació àmplia sobre tot el procés i els Criteris de baremació a la Guia de Preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2020-2021

Guia de preinscripció: clica aquí

Preus públics del curs escolar 2020-2021

Preus públics

Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies