CF de Grau Superior

Cicles impartits al nostre centre

CFGS Administració i finances (LOE)

CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (LOE)

CFGS Projectes d’edificació (LOE)

CFGS Mecatrònica industrial(LOE)

CFGS Automatització i robòtica industrial(LOE)

CFGS Metal·lotècnia, CNC, CAD/CAM, 3D. Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (LOE)

Informació general sobre els cicles formatius de grau superior

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica de grau superior s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per assumir responsabilitats de programació i coordinació.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en un centre de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000, hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en unitats formatives de caràcter teòrico-pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, els centres docents disposen d’un determinat nombre d’hores lectives per a completar el currículum, les quals, juntament amb els mòduls de formació pràctica en centres de treball i de síntesi o projecte, han de permetre, especialment, l’adaptació del currículum del cicle a l’entorn socioeconòmic de cada centre docent.

El mòdul de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses i entitats mitjançant convenis que el propi centre o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hi ha establert.


Accés als cicles formatius de grau superior

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari.
  • Tenir el títol de tècnic especialista (FP-2).
  • Tenir el títol de tècnic superior.
  • Tenir un títol equivalent a efectes acadèmics a algun dels anteriors.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
  • Haver superat el curs d’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 anys les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

 


Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu l’ús, descrit a la nostra Política de Cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies